Tuesday, November 10, 2009

KURSUS PENINGKATAN KUALITI PEGAWAI-PEGAWAI MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN

Kursus ini telah dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan di uruskendalikan oleh Minda Training Consultant bertempat di Institut Latihan Memperkasa UMNO (ILMU) pada 5hb Sehingga 7hb November 2009. Seramai 143 peserta telah menyertai Kursus ini. Objektif kursus ini adalah : -
  • Meningkatkan motivasi diri serta kesedaran tentang amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh para pegawai masjid Wilayah Persekutuan(JAWI)

  • Menyedari bahawa jatidiri,disipilin,komitmen serta sikap positif mampu merealisasikan kecemerlangan terhadap kualiti pengurusan masjid kearah pembangunan insan cemerlang masyarakat setempat

  • Mengujudkan budaya kerja cemerlang dan bekerja sabagai satu pasukan dengan semangat setia kawan yang tinggi(Esperit De-Corp)

  • Mampu mengurus aktiviti masjid dengan efisyen dan strategi yang mantap serta terancang

  • Mahir berkomunikasi dengan semua peringkat dalam organisasi dan serta masyarakat secara lebih berhemah dan efisyen


Berikut adalah di antara aksi2 peserta di dalam menjayakan kursus ini.


Pasukan mereka telah dianugerahkan sebagai pasukan CEMERLANG diatas kejayaan mereka menguruskan konflik yang timbul bagi merialisasikan misi yang telah ditetapkan. TANIAH !!!


Video yang lengkap akan menyusul dalam masa terdekat ini.